Pierwsze spotkania Polityki Terytorialnej
 W dniach 3 i 4 lutego br. odbyły się spotkania dotyczące wdrażania Założeń polityki terytorialnej w naszym regionie na lata 2014 – 2020. Do Torunia przyjechali przedstawiciele samorządów z terenów województwa, aby zapoznać się z działań związanych z tworzeniem a następnie działaniem Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, tj. poziomu ponadlokalnego (powiatowego).
 
W trakcie spotkań omówiono m.in. zasady funkcjonowania przyszłych Obszarów Rozwoju oraz możliwości wsparcia ich rozwoju ze środków UE. Ponadto zaprezentowany został projekt struktury Strategii Rozwoju oraz propozycje rozwiązań formalno-prawnych w ramach tworzenia Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Kolejne spotkania podczas których będzie można rozwinąć tematykę terytorialną w odniesieniu do danego Obszaru będą odbywały się już w poszczególnych powiatach.

Materiały do pobrania tutaj.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.