Lista przedsięwzięć
Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie Wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego
[pobierz tutaj]

Wstępna lista przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (załącznik do Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23 września 2013 r.)
[pobierz tutaj]