Planowanie Strategiczne

Strategia 2020+
[czytaj więcej]

Kontrakt terytorialny
[czytaj więcej]

Kujawsko-pomorskie programy rozwoju
[czytaj więcej]

Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020
[czytaj więcej]

Raporty z realizacji Strategii/Informacje o zadaniach realizowanych w zakresie polityki rozwoju regionalnego województwa
[czytaj więcej]

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu
[czytaj więcej]