Kontrakt terytorialny
 
Uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Podpisany 13 listopada 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze względu na trwające wówczas negocjacje z Komisją Europejską programów krajowych oraz regionalnych, nie określał zasad finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
[czytaj więcej
 
 
Fakty na temat kontraktu terytorialnego
Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to dokument o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dlatego samorząd województwa, w odróżnieniu od części innych polskich regionów, od początku prac nad dokumentem prowadził szeroko zakrojone konsultacje jego treści. Co więcej, Kontrakt Terytorialny to suma propozycji nadsyłanych przez naszych partnerów.
[czytaj więcej]
 
Konsultacje społeczne kontraktu terytorialnego
[czytaj więcej]

Lista przedsięwzięć
[czytaj więcej]
 
Porozumie na rzecz wspólnych działań
 
Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat projektu Stanowiska do KT
 
Trwają prace nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
[czytaj więcej]