„Muzyczne Barwy Regionu Chopina”
 Koncert Pawła Wakarecego w zamku Chateau d’Ars  k. Nohant we Francji zakończył tegoroczny cykl recitali artysty pn. „Muzyczne Barwy Regionu Chopina” w czterech miejscach za granicą, w których przebywał i koncertował Fryderyk Chopin. Recitalom towarzyszył plastyczny tryptyk „Barwy Muzyki. Obrazy malowane Chopinem”, nawiązujący zarówno do wizerunku jak i nastroju muzyki Chopina, autorstwa malarza pochodzącego z regionu Mariusza Kałdowskiego. Łączące muzykę i malarstwo wydarzenie, promujące Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Region Chopina, organizowane przez Urząd Marszałkowski przy udziale firmy GMA.ART z Torunia oraz Instytutu Polskiego w Wiedniu, dyrekcji festiwali w Valdemossie i Nohant oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu i Konsulatu Honorowego RP w Pampelunie, było niewątpliwym sukcesem artystycznym i promocyjnym.
 
Muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Pawła Wakarecego wysłuchały komplety melomanów, przyjmując jego grę owacyjnie. Finalista XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, pianista z Torunia, absolwent i pracownik Bydgoskiej Akademii Muzycznej, trzykrotny stypendysta Marszałka Województwa, zdobył serca publiczności w czterech prestiżowych europejskich miejscach, opatrując je mocnym polskim akcentem.

Pierwszy z koncertów odbył się w Wiedniu, w renomowanej Schubert Saal w Konzerthaus, kolejny w klasztorze kartuzów w ramach Festiwalu Chopinowskiego w Valldemossie, goszczącego co roku znamienitych artystów Europy i świata; następne dwa odbyły się we Francji: w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz w Chateau d’Ars podczas „Nocy Chopina”, popularnego wydarzenia muzycznego, skupiającego zarówno widownię regionalną jak i paryską. „Chopin Nuit” była koncertem, w którym zadbano również o historyczną oprawę – stroje z epoki oraz stare instrumenty. Na prośbę organizatorów recital w Chateau d’Ars Paweł Wakarecy wykonał na zabytkowym instrumencie z czasów Fryderyka Chopina - fortepianie Pleyela, dając tym samym publiczności okazję do wysłuchania mazurków, nokturnów, ballad i polonezów w brzmieniu, jakim słyszał go kompozytor.

W przerwie koncertu w Paryżu odbyło się otwarcie wystawy pt. „Chopin – inspirator wyobraźni” prac dzieci i młodzieży  z kilkunastu krajów, przygotowanej przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Obok czterech koncertów odbyło się szereg spotkań z organizatorami imprez muzycznych, przedstawicielami władz i środowisk artystycznych Austrii, Hiszpanii i Francji, co zaowocowało już zaproszeniami dla artysty i otworzyło drzwi dla nowych kontaktów międzynarodowych.

Wśród publiczności trzech krajów rozprowadzono materiały promocyjne: płyty Katarzyny Popowej–Zydroń i Pawła Wakarecego oraz albumy promujące projekt pn. „Muzyczne Barwy Regionu Chopina” w trzech wersjach językowych.

Koncerty tego cyklu realizowane były w ramach projektu pn. ”Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16.