Konsultacje RPO 2014-2020 zakończone
 Zakończyły się konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Odbyło się 13 spotkań środowiskowych (w tym pięć powiatowych), wnioski i uwagi można było zgłaszać także online. 18 grudnia podsumowaliśmy stan prac nad dokumentem.
 
Intensywne prace związane z przygotowywaniem K-P RPO 2014-2020 – naszego wojewódzkiego narzędzia planowania wydatkowania przypadających na Kujawsko-Pomorskie środków pomocowych Unii Europejskiej – trwają od wielu miesięcy. Najpierw powstała opracowana przez marszałkowską administrację wstępna wersja dokumentu, traktowana jako punkt wyjścia do właściwych uzgodnień. Wersja poddana konsultacjom (określana urzędowo jako druga) jest przyjętym przez zarząd województwa efektem ustaleń urzędników i ekspertów, wśród których znaleźli się reprezentanci środowisk samorządowych, naukowych i edukacyjnych oraz biznesowych, a także rządu i organizacji pozarządowych.

- Przygotowywany program operacyjny różni się od RPO 2007-2013. Znajdą się w nim bowiem nie tylko środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale także pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotąd rozdysponowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że planowanie podziału wsparcia dotyczy zarówno projektów inwestycyjnych, jak i tak zwanych projektów miękkich. Podstawowe priorytety są dwa: realne obniżenie bezrobocia i realnie podniesienie wskaźnika wynagrodzeń mieszkańców regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Podczas konferencji prasowej 18 grudnia, na której podsumowano wyniki konsultacji dokumentu, towarzyszyli mu członek zarządu województwa Michał Korolko oraz wicedyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Monika Walecka-Gołasz i kierownik Biura Programowania Rozwoju Województwa Andrzej Potoczek.

Konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 – online i w ramach spotkań środowiskowych – rozpoczęły się 7 listopada i zakończyły 12 grudnia. Zgłoszono ponad 870 uwag i wniosków, większość (700) drogą elektroniczną. Największą grupą nadawców są jednostki samorządu terytorialnego (54).

Ostateczna wersja projektu dokumentu (określona urzędowo jako trzecia) zostanie przyjęta przez zarząd województwa i przedstawiona sejmikowi w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Rozpoczęcie formalnych konsultacji z Komisją Europejską najpóźniej w drugim kwartale 2014, pierwsze nabory wniosków ogłosimy najpewniej na początku roku 2015.

Przygotowana przez marszałkowski Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi  prezentacja na temat konsultacji i dalszych prac nad K-PRPO 2014-2020 tutaj.

Czytaj też:
 
1.
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


18 grudnia 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2013 r.