Dokumentacja systemu
 
 • 1. Polityka Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – załącznik do uchwały 37/1137/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – treść.
 
Zarządzenie Nr 44/2012 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Księgi Jakości, Kart procesów oraz procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i kontroli zarządczej.
 
 
Zarządzenie Nr 75/2013
 
Zarządzenie Nr 45/2014
 
Załączniki:
 • 2. Księgę Jakości Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do zarządzenia 45/2014 - treść .

 • 3. Karty procesów:
 • 1) Planowanie strategiczne - załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 45/2014 - treść;
 • 2) Kontrola i sprawozdawczość -  - załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 45/2014 - treść;
 • 3) Zarządzanie finansami  - załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 45/2014- treść;
 • 4) Realizacja zadań - załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 45/2014 - treść;
 • 5) Zarządzanie zasobami ludzkimi  - załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 45/2014- treść;
 • 6) Administrowanie  - załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 45/2014 - treść;
 • 7) System Zarządzania Jakością - załącznik Nr 8 do zarządzenia nr 45/2014 - treść :
 • a) formularz celów jakościowych - treść;
 • b) formularz celów dla procesów - treść;
 • c) raport z przeglądu zarządzania - treść;
 • 4. Procedury:
 • 1) Nadzór nad dokumentacją i zapisami - treść:
 • 2) Audity wewnętrzne  - załącznik Nr 9 do zarządzenia nr 45/2014 - treść:
 • 3) Postępowanie z usługa niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze  - załącznik Nr 10 do zarządzenia nr 45/2014 - treść:
 • b) rejestr kart niezgodności - treść;
 • 4) Badanie satysfakcji klienta - treść:
 • 5) Opracowanie i aktualizacja opisu usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej -  treść
 • 6) Zarządzanie ryzykiem - załącznik Nr 11 do zarządzenia nr 45/2014 - treść
 • a) Arkusz oceny i przeglądu ryzyka
 • b) Instrukcja oceny ryzyka
 • c) Raport z przeglądu ryzyka
 • d) zasady wyznaczania i mierniki celów
 • e) Centralny Rejestr Ryzyka