Plan modernizacji regionu 2020+ przyjęty
 Sprawny regionalny transport publiczny to ważny czynnik rozwojowy, istotny czynnik spójności i integralności regionu, a przy tym skuteczne narzędzie rozwoju społecznego. Chcemy, by większość mieszkańców województwa mogła nim dotrzeć do Bydgoszczy lub Torunia w godzinę, a pozostali w nie dłużej niż 90 minut. Zapisy na ten temat są częścią przyjętej 21 października przez sejmik strategii rozwoju województwa.
 
- Wszyscy wiemy, że lokomotywami regionów są największe miasta. To one są najsilniejszymi ośrodkami gospodarczym z najniższymi wskaźnikami bezrobocia, to w nich są placówki medyczne o najwyższych stopniach referencyjności, najlepsze wyższe uczelnie, instytucje wysokiej kultury. To one są także – dzięki lotniskom, węzłom drogowym i kolejowym - regionalnymi oknami na świat. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego takimi ośrodkami są Bydgoszcz i Toruń. Stąd systemowe założenie 60/90 – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Chodzi więc o dojazdy do pracy, do szkół i na uczelnie, a także o łatwość korzystania z najwyższej jakości usług kulturalnych, medycznych i biznesowych skupionych w Bydgoszczy i Toruniu.

Koncepcja 60/90 zakłada, że z każdego z ośrodków powiatowych do jednej lub obu stolic województwa czas dojazdu w komunikacji publicznej nie powinien przekroczyć 60 minut, a z dowolnej miejscowości na terenie województwa 90 minut. Zakładamy, że przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych „strefa 60 minut” obejmie zasadniczą część województwa. Czynnikami sprzyjającymi są tu centralne położenie obu ośrodków stołecznych, „dośrodkowy” układ najważniejszych dróg i linii kolejowych, zwarty obszar województwa oraz stosunkowo niewielka odległość od Torunia i Bydgoszczy nawet najdalszych rubieży regionu.

Sieciowy, dwustopniowy system dojazdowy – z kilkudziesięcioma węzłami przesiadkowymi z których wychodzić będą bezpośrednie połączenia z Bydgoszczą i Toruniem -  oprzemy na kolei, bo w rzeczywistości tylko pociąg może zapewnić realnie szybki i bezkolizyjny dojazd do centrów miast. Tam gdzie pociągi nie dotrą, uzupełnią je autobusy. Dopełnieniem będzie specjalna polityka taryfowa (wspólna karta transportu publicznego w województwie), realizująca postulat równego dostępu (koszt dojazdu nie będzie ściśle związany z odległością).

Dla realizacji naszych założeń konieczne będą inwestycje dotyczące sieci kolejowej, także te, które łączyć się będą z jej rozbudową. Będziemy zabiegać o modernizację linii Toruń- Lipno-Skępe (chodzi o zwiększenie dopuszczalnej prędkości i lokalizację przystanków), przywrócenie połączeń Bydgoszcz-Szubin oraz rozpoczęcie działań na rzecz budowy linii Maksymilianowo-Koronowo (powrót do idei szybkiego połączenia kolejowego Bydgoszczy z Koronowem i Tucholą) i Szubin-Żnin (połączenie Bydgoszczy ze Żninem).

Kropką nad „i” będzie rozszerzenie systemów komunikacji miejskiej pięciu największych miast województwa na ich podmiejskie gminy wiejskie.

Uchwalona strategia rozwoju województwa (bez korekty językowej) tutaj. Wersja po korekcie zostanie udostępniona w przyszłym tygodniu.

Czytaj też:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


18 października 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2013 r.