Kontynuacja współpracy z Flandrią
 Wizyta w Brukseli w trakcie Open Days była okazją do pogłębienia współpracy z Flandrią.  Władze województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego dyskutowali  z przedstawicielami Flandrii o wspólnych działaniach wspierających przedsiębiorczość, transferze know-how w zakresie zdrowia publicznego oraz programie  UE Horizon 2020.
 
Spotkania zorganizowane zostały 8 i 9 października w Brukseli.   Pierwszego dnia poruszane były zagadnienia  dotyczące współpracy naukowej, transferu  innowacji do gospodarki oraz programu UE Horizon 2020. Ze strony gospodarzy  Flandrię reprezentowali   Bart Laethem, dyrektor  ds. międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Flandrii, Koen Haverbeke,  przedstawiciel  Flandrii w Polsce oraz Peter  Van Heesvelde z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Flandrii.   
9 października w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Pomocy Społecznej i Rodziny  Ruben Lemmens, Sekretarz Gabinetu Ministra Jo Vandeurzena prezentował  doświadczenia i programy zarządzania szpitalami i sektorem zdrowia publicznego.  Druga część spotkania poświęcona była kwestiom gospodarczym w tym programom wsparcia firm przez agencję  Enterprise  Flanders.  
Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowali:  Dorota Jakuta, Przewodnicząca Sejmiku Województwa, Michał Korolko, Członek Zarządu Województwa, Lucyna Andrysiak, Radna Województwa, Rafał Modrzewski,  Dyrektor Departamentu  Współpracy Regionalnej i  Rozwoju Gospodarczego oraz Agnieszka Dybowska z Gabinetu Marszałka.
 
1.  2.  3.