2020+. Gospodarka czyli miejsca pracy
 Zasadniczym celem projektowanego w strategii województwa 2020+ systemu wsparcia przedsiębiorczości są miejsca pracy, czyli ograniczenie bezrobocia z jego degradującymi społecznie skutkami. To ważne także dlatego, że popyt wewnętrzny jest istotnym napędem gospodarki.

- Nie oznacza to, że tracimy z oczu sam rozwój przedsiębiorczości. W tym ujęciu pozostaje on, także istotnym, strategicznym celem pośrednim. Oba te czynniki łącznie powinny pozytywnie wpłynąć na kondycję finansową samorządów, poprzez zwiększenie dochodów z jednej i zmniejszenie obciążeń z drugiej strony – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

Pierwszą grupę zakładanych w strategii działań na rzecz gospodarki stanowią te dotyczące tworzenia dogodnej przestrzeni inwestycyjnej i dobrego klimatu dla biznesu. Oprócz stosowanego już obecnie narzędzia w postaci uzbrajania terenów z myślą o inwestorach, zależy nam przede wszystkim na zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych i powojskowych oraz popegeerowskich. Zwłaszcza zagospodarowanie tych ostatnich może być szansą dla wielu lokalnych środowisk. Tym bardziej, że chcemy uruchomić i rozwinąć system zachęt dla tych, którzy zechcą w takich miejscach uprawiać biznes, na przykład w dziedzinie przetwórstwa spożywczego. Jednym z nowych instrumentów w tym segmencie będzie budowanie warunków do powstawania sieci regionalnych powiązań kooperacyjnych.      

Ponieważ jako region jesteśmy jednym z największych producentów rolnych w kraju, rolnictwo pozostanie jedną z zasadniczych sprężyn gospodarczych. Powinniśmy jednak umieć czerpać z niego jeszcze większe zyski i, przede wszystkim, większe profity społeczne. Temu będą służyć rozwój przetwórstwa spożywczego – Kujawsko-Pomorskie praktycznie nie ma dotąd własnej marki przetwórczej – i przechowalnictwa, rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności metodami tradycyjnymi, a także badań naukowych w dziedzinach związanych z rolnictwem i przemysłem żywnościowym oraz doradztwa rolniczego. Ośrodki doradztwa rolniczego będą w myśl strategii skupiać się przede wszystkim na doradztwie biznesowym dla producentów rolnych. Efektem powinno być przede wszystkim znaczne ograniczenie bezrobocia na wsi.  

Wśród przedsięwzięć kluczowych dla realizacji tej części naszej strategii 2020+ są wypracowanie systemu znakowania produkowanej u nas żywności i regionalnej żywności markowej, budowa kujawsko-pomorskiego klastra produkcji żywności wysokiej jakości i utworzenie regionalnego centrum innowacyjności wsi.

Wśród innych pomysłów zdynamizowania gospodarki należy wymienić jeszcze:  
 
Czytaj też:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


11 października 2013 r.