Dokumenty do pobrania
  • Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym ( - plik pdf)
  • Wytyczne w zakresie form promocji województwa w trakcie przedsięwzięć objętych Patronatem Marszałka ( - plik pdf)
  • Wniosek o patronat ( - plik doc)
  • Sprawozdanie z imprezy objętej patronatem  ( - plik doc)

 

  • Wzory herbu do pobrania tutaj