Międzynarodowe wędkowanie w Platschow
 W dniach 23-25 lipca 2013 r. w Platschow (Niemcy) odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Wędkarskie Dzieci i Młodzieży organizowane przez Royal Fishing Club. Dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Brodnicy miały możliwość, jako jedyny reprezentant z Polski, uczestniczyć w tegorocznych zawodach wędkarskich.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie miało na celu integrację dzieci i młodzieży z różnych krajów, podniesienie świadomości ekologicznej, wrażliwości na piękno przyrody oraz rozwijanie przyjaznych środowisku nawyków i postaw.
Podczas pobytu w Platschow reprezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego promowała Region Pomorza i Kujaw poprzez dystrybucję ulotek oraz prezentację filmu o Województwie.
Wyjazd dzieci i promocja regionu możliwe były dzięki współpracy oraz wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
 
1.