I Sympozjum polskich i rosyjskich historyków sztuki w województwie kujawsko-pomorskim.
W dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Sali Senatu Muzeum Uniwersyteckiego UMK w Toruniu odbyło się I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki „Polscy i Rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych za granicą i na emigracji politycznej 1815-1990”.

Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy prof. Jerzego Malinowskiego prezesa Polskiego Instytutu Studiów Nad Sztuką Świata przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego. Prelegentami ww. wydarzenia byli przedstawiciele świata nauki z Polski i Rosji. Inauguracji sympozjum dokonał prof. Jerzy Malinowski  podczas oficjalnego bankietu zorganizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK.

Kolejnego dnia obrady odbywały się w Sali Senatu Muzeum Uniwersyteckiego. Wykłady prowadzone były pierwszego dnia w dwóch blokach tematycznych: Polacy i Rosjanie w Rzymie oraz Polacy w Rosji – Rosjanie w Polsce, natomiast drugiego dnia w trzech blokach tematycznych: Polacy i Rosjanie w Paryżu, Polacy i Rosjanie w innych środowiskach oraz Polacy i Rosjanie na powojennej emigracji.
W Sympozjum udział wzięli przedstawiciele świata nauki i kultury z Rosji między innymi dr hab. Tatiana Karpowa reprezentujaca Państwowy Instytut Sztuki Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej i Galerię Trietiakowską w Moskwie, dr Swietłana Lewoszko  z Rosyjskiej Akademii Architektury i Budownictwa w Sankt-Petersburgu oraz Marina Czernyszewa, która kieruje Centrum Informacyjno-Kulturalnym Emigracja Rosyjska w Sankt-Petersburgu.

Organizacja sympozjum stanowiła doskonałą okazję do promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które na kilka dni stało się głównym miejscem polsko-rosyjskich kontaktów   i badań oraz przybliżenia oferty edukacyjnej uczelni wyższych Regionu Pomorza i Kujaw.

Wydarzenie objęte zostało honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.