Informacja
PROJEKT PARTNERSKI
realizowany w ramach PO KL  pt. ”Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego  z terenu województwa   kujawsko – pomorskiego”
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego