„KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2013 r.
W związku z zapisem § 1 uchwały nr 3/50/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, co następuje:
W związku z tym, że uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXIX/489/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013 nie przewiduje środków finansowych na stypendia studenckie, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie prowadził naboru wniosków w 2013 r.”
 
Do pobrania: