Informacja
We wrześniu br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację drugiej edycji projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programu integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6, PFRON projekty systemowe.
 
Celem głównym projektu jest wsparcie 300 instytucji publicznych (PUP, MOPS, PCPR,) we wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującym prawem. To pierwszy tak kompleksowy projekt realizowany w Polsce i będzie on realizowany do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
 
W projekcie zostało wyodrębnione zadanie związane z edukacją dla przedstawicieli audytowanych instytucji. W ramach tego zadania w pierwszej połowie przyszłego roku zostanie zorganizowanych 8 seminariów skierowanych do przedstawicieli kadr zarządzających instytucjami biorącymi udział w projekcie. Serdecznie zachęcamy uczestników projektu do wzięcia udziału w seminarium, na którym będzie się można dowiedzieć m.in. dlaczego warto tworzyć dostępne serwisy, jakie potrzeby mają osoby niepełnosprawne w przypadku korzystania z Internetu a także jakich zasad przestrzegać by serwis był w pełni dostępny. Pierwsze seminarium rozpoczyna się już 9 stycznia 2013 r.
Szczegółowych informacji, dotyczących udziału, terminów, kosztów oraz miejsca seminarium udziela pani Sonja Strycharska z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

Pełnomocnik Zarządu
ds. Osób Niepełnosprawnych


Toruń, dn. 21.12.2012 r.