Informacja
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

na posiedzeniu w dniu 5 grudnia podjął uchwałę Nr 49/1555/2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W ww. uchwale ogłoszono m.in.:

otwarty konkurs ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 15/2013
Do pobrania - Tabela w części A i B  konkurs 15/2013 – (załącznik obowiązkowy)

oraz

otwarty konkurs ofert nr 17/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: WSPIERANIE DOSTĘPU DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ INTERWENCJI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 17/2013
Do pobrania - Tabela część A i B konkurs 17/2013 – (załącznik obowiązkowy)

Termin składania ofert do 31 stycznia 2013 r.

Informacje praktyczne, formularze oraz instrukcje.

Pliki do pobrania: