Konferencja pn. „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – ich możliwości a potrzeby pracodawców”
 Jedną z inicjatyw podjętych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, była konferencja pn. „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – ich możliwości a potrzeby pracodawców”. Konferencja odbyła się 4 grudnia 2012 r. i dotyczyła promocji działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, korzyści finansowych dla pracodawców z otwartego rynku pracy, wynikających z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, wsparcia ze środków PFRON.
 
W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego zarówno ci, którzy zatrudniają obecnie osoby niepełnosprawne, jak i przyszli pracodawcy osób z niepełnosprawnością, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zainteresowane osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z regulacjami prawnymi wynikającymi z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, które przybliżyła Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu.

W trakcie konferencji zaprezentowany został również katalog markowych produktów Zakładów Aktywności Zawodowej – „Panorama ZAZ Regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Pomysł jego realizacji powstał w wyniku współpracy dyrektorów Zakładów Aktywności Zawodowej z  pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Celem stworzenia katalogu było przede wszystkim pokazanie produktów zakładów jako bardzo dobrej i konkurencyjnej oferty handlowo-usługowej, zachęcenie do zakupów prospołecznych oraz przekonanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Katalog został wydany w nakładzie 2000 egzemplarzy i jest bezpłatny. Informacje do katalogu zostały dostarczone przez poszczególne ZAZy, redagowaniem i korektą zajął się tutejszy Urząd natomiast za jego tłumaczenie na język angielski, skład, łamanie oraz wydruk odpowiedzialny był Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

Dodatkowo, również w trakcie konferencji, nastąpiło uroczyste otwarcie i prezentacja portalu internetowego dotyczącego działalności Zakładów Aktywności Zawodowe oraz promowania ich produktów. Utworzenie portalu internetowego promującego działalność zakładów oraz ich produktów to kolejny krok mający na celu zachęcenie do zapoznania się z ofertą proponowanych przez ZAZy usług. Urząd Marszałkowski zlecił wykonanie portalu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Brodnicy. Portal został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia portalu: http://zaz.kujawsko-pomorskie.pl

W trakcie dyskusji uczestnicy zainteresowani byli nie tylko korzyściami finansowymi wynikającymi z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przede wszystkim poruszali kwestie dotyczące możliwości zatrudniania asystenta osoby z niepełnosprawnością, wpierającego wykonywane prace oraz asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, pomagającego pokonywanie barier głównie architektonicznych i technicznych.

Toruń, 7 grudnia 2012 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa
ds. Osób Niepełnosprawnych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
 
1. 2. 3. 4.
fot. Witold Broda freepress.pl
 
5. 6.