ELEKTRONICZNY BIULETYN INFORMACYJNY PFRON pn. eBIFRON
 Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.
 
Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.

Wydane numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym.

Zawierają one m.in.:
  • praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”,
  • podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”,
  • zasady  tworzenia tekstów łatwych w czytaniu, adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”.
 
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
 
Toruń, dnia 08 czerwca 2012 roku