Planowanie przestrzenne
 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
[czytaj więcej]

Dokumenty planistyczne (wojewódzkie, krajowe, europejskie)
[czytaj więcej]

Analizy komunikacyjne
[czytaj więcej]

Zielona energia i budownictwo
[czytaj więcej]

Ład przestrzenny elementem Strategii 2020+
[czytaj więcej]

Zespół ekspercki ds. polityki przestrzennej
[czytaj więcej]

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
[czytaj więcej]

SIP (Regionalna Informacja Przestrzenna)
[czytaj więcej]