Szkolenie z obsługi baz danych
 Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended  learning  i studia podyplomowe” było szkolenie z zakresu  „Obsługi Zintegrowanego systemu baz danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.
 
Było ono adresowane  do  pracowników Biura Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska zajmujących się zagadnieniami związanymi z ewidencją gospodarowania odpadami. Szkolenie prowadzone przez trener Aldonę Kaniecką miało na celu doskonalenie umiejętności wykorzystania informatycznego, specjalistycznego oprogramowania. Dwudniowe szkolenie prowadzone na sali komputerowej Urzędu pozwoliło uczestnikom na podniesienie poziomu znajomości Zintegrowanego systemu baz danych.  Szkolenie zakończyło rozdanie certyfikatów.
 
1. 2.  

Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem