Egzamin po kursie języka migowego
 W dniu 19.03.2012 r. zakończony został sześciotygodniowy  kurs języka migowego.  Prowadzony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego kurs finansowany był ze środków projektu pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended  learning  i studia podyplomowe”.
 
Przeszkolenie pracowników wybranych departamentów ma na celu usprawnienie kontaktów osób niepełnosprawnych słuchowo z Urzędem oraz sprostanie założeniom Ustawy o języku migowym. Osiemnastu urzędników poznało tajniki języka migowego, w tym siedmiu na poziomie zaawansowanym. Szkolenie zakończył egzamin prowadzony przez trzyosobową komisję oraz rozdanie certyfikatów.
 
1.  2.
3.  4.

Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem