Kolejne szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 W dniach 12-13.03.2012 r. w Urzędzie odbyło się szkolenie dla wybranej kadry kierowniczej oraz pracowników, realizowane w ramach projektu pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended  learning  i studia podyplomowe”.
 
Zostało ono zorganizowane na temat: „Protokół dyplomatyczny w instytucjach publicznych” przez Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Zarządzania Projektem. Szkolenie, którego celem było zapoznanie uczestników z zagadnieniami protokołu dyplomatycznego, ceremoniału oraz etykiety przeprowadził  były wieloletni Zastępca Dyrektora Protokółu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. Grzegorz Chmielewski. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe, zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu oraz wartościową książkę T. Orłowskiego „Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał  etykieta”. W ankiecie ewaluacyjnej bardzo pozytywnie wypowiedzieli się oni o jego wartości i przydatności.
 
1. 2.
 
Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem