Urząd Marszałkowski na finiszu intensywnego doskonalenia swoich pracowników
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego kończy wdrażanie projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe” dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt był ukierunkowany na rozwój systemu kompetencji kadr oraz podniesienie poziomu wiedzy, kultury etycznej i umiejętności urzędników.
 
Realizując projekt w urzędzie wdrożono system mapowania luk kompetencyjnych wspomagający proces zarządzania zasobami ludzkimi.  Z myślą o podniesieniu jakości świadczonych usług, ułatwienia załatwiania spraw i komunikacji  z klientem wprowadzono Kodeks Etyki pracowników.

W ramach realizacji projektu w celu poszerzenia wiedzy  pracownicy uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych metodą blended learning, tzn. prowadzonych zarówno metodą warsztatową, jak i poprzez e-learning. W bloku 11 zaplanowanych tematów  szkoleniowych (m.in. z prawa pracy, zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości i finansów)  szkolenie zrealizowano w 130 grupach  szkoleniowych.

Ponad 260 pracowników podnosiło również swoje kwalifikacje uczestnicząc w zewnętrznych kursach specjalistycznych, 71 osób uczestniczyło w studiach podyplomowych o kierunkach zgodnych z zakresem wykonywanych obowiązków. Obecnie trwa etap podsumowania blisko dwuletniego okresu realizacji projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
1. 2. 3. 4.