Program wyrównywania różnic między regionami II
 Sześć placówek zajmujących się rehabilitacją w naszym regionie otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Pieniądze pochodzą z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II obszar A.

Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej. W obszarze A, pomoc udzielana jest w formie dofinansowania projektów dotyczących wyposażania obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie otrzymało sześć szpitali i poradni, które złożyły projekty w roku 2010 i zostały one pozytywnie zweryfikowane zarówno przez województwo jak i PFRON, a nie zostały zrealizowane ze względu braku środków finansowych PFRON i decyzji o wstrzymaniu realizacji programu. Są to:
  • SPZOZ w Radziejowie,
  • ZOZ w Chełmnie,
  • NZOZ Euromedica-Spec. Sp. Z o.o.,
  • Szpital Powiatowy sp. Z o.o. ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu,
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
  • SPZOZ w Płużnicy,
Lista projektów tutaj.

Łączna kwota wszystkich projektów wynosi ponad 800 tysięcy złotych, z czego PFRON dofinansowuje ich realizację w wysokości 400 tysięcy złotych. Realizacja projektów nastąpi w pierwszej połowie 2012 roku.

Szczegóły dotyczące programu tutaj.


Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

13 lutego 2012 r.