KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2012 r.
W związku z zapisem § 1 uchwały nr 3/48/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, co następuje:
 
W związku z tym, że uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XVI/293/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 nie przewiduje środków finansowych na stypendia studenckie, Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego nie będzie prowadził naboru wniosków w 2012 r.

w terminach:
  1. do 28 lutego;
  2. do 15 września.

Do pobrania: