Kolejne przedsięwzięcia w ramach projektu
 W ramach realizacji projektu pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended  learning  i studia podyplomowe” w zakresie stosowania kodeksu etycznego w UM, rozszerzono krąg osób realizujących powyższe zadanie. Zarządzeniem nr 55/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2011 r. powołano Zespół ds. Kodeksu Etycznego w Urzędzie Marszałkowskim , w skład którego weszła obok Grupy ds. Kodeksu Etyki, Grupa ds. Konsultacji składająca się z pracowników Urzędu cieszących się największym zaufaniem wśród współpracowników. Zadaniami Grupy ds. Konsultacji jest m.in. prowadzenie uzgodnień w zakresie ustalania zasad etycznych oraz współpraca z Grupą ds. Kodeksu Etyki w zakresie wdrażania Kodeksu Etyki. 2 listopada b.r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Kodeksu Etycznego, na którym omówiono zasady współpracy w zakresie wdrażania  i stosowania powyższego kodeksu w Urzędzie.
 
Trwają w Urzędzie szkolenia ogólne i specjalistyczne, w ramach których rozpoczęły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy wyznaczeni jako przedstawiciele poszczególnych departamentów uczestniczą w dwudniowych warsztatach z zasad udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Zajęcia prowadzą instruktorzy Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK. Celem przeprowadzenia powyższych szkoleń jest nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy osobom przebywającym w Urzędzie.   


 Zakończono realizację wyjazdowych szkoleń warsztatowych adresowanych do kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego. W czterech dwudniowych szkoleniach realizowanych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie wzięło udział 109 przedstawicieli kierownictwa Urzędu. W ramach bloków szkoleniowych omawiane były zagadnienia dotyczące: wybranych aspektów zarządzania personelem, systemu ocen pracowniczych, budowania efektywnych zespołów oraz autoprezentacji  i wystąpień publicznych. Zajęcia powyższe zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.
 
1.  2.  4.
5.  6.  7.
 
Małgorzata Franckowska - Kruszewska
Biuro Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”