Postępowanie WZP.272.68.2011
Przygotowanie 1030 tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi oraz montażem w miejscach realizacji projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” i „e-Usługi-e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
 
Do pobrania:
 
  • Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P ( - plik pdf)
 
  • Odpowiedź na pytania z dnia 11 października 2011 roku ( - plik pdf
 
  • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf
 
  • Odpowiedź na pytania z dnia 12 października 2011 roku ( - plik pdf