Kolejna kontrola realizacji projektu
W dniach 27-29.06.2011 r. przeprowadzona została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kolejna kontrola planowa projektu pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”. Kontrola prowadzona była przez zespół kontrolujący pod kierownictwem Pani Joanny Wójcik z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warszawy.
 
Zakres kontroli obejmował podstawowe obszary realizacji projektu, m.in. prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków, realizację szkoleń, poprawność udzielania zamówień publicznych, sposób realizacji działań promocyjnych, sprawdzenie zgodności realizacji projektu z założeniami  określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, sposób przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu.

Zgodnie z wnioskiem końcowym „Informacji pokontrolnej do kontroli planowej projektu” z dnia  4.07.2011 r. – projekt jest realizowany prawidłowo.
 
Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”