Zarząd Województwa

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Telefony:

 • Sekretariat Przewodniczącego Zarządu:
  tel. 056 62-18-255
  fax. 056 62-18-553
 • Punkt informacyjny:
  tel. 056 62-18-600.
 •  

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
 • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
 • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
 • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu za­gospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
 • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i od­woływanie ich kierowników,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.