XV edycja Konkursu „Polski Producent Żywności”
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego po raz piętnasty organizuje Konkurs „Polski Producent Żywności” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych polskich producentów żywności i wytwarzanych przez nich produktów.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkie firmy branży rolno – spożywczej z terenu Województwa do udziału w etapie wojewódzkim konkursu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Departament Rolnictwa  i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 22 kwietnia 2011 roku.

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Dodatkowych informacji udziela pani Beata Darowska, tel. (056) 646 20 15, wew. 3057.