Informacja
 W dniach 23-25 lutego 2011 roku w Kijowie odbyły się XVII Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego „PROD- EXPO”. Województwo Kujawsko – Pomorskie wzięło udział w Targach „PROD – EXPO” po raz pierwszy. Obok Województwa  Kujawsko – Pomorskiego zaprezentowały się Województwa: Lubelskie, Łódzkie i Warmińsko – Mazurskie.
 
Prezentacja regionów naszego kraju odbyła się przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Patronat nad Targami objęły:
1. Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy,
2. Francuska Agencja Na Rzecz Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw (UBIFRANCE),
3. Asocjacja “Ukraiński Klub Agrarnego Biznesu”,
4. Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy,
5. Narodowe Stowarzyszenie Wytwórców Mięsa i Produktów Mięsnych Ukrainy (УКРМЯСО).

Celem Polskiej prezentacji na targach była promocja polskich przedsiębiorstw i ich produktów na rynkach zagranicznych, tworzenie szans rozwojowych i pomoc w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów handlowych między przedsiębiorstwami. Dobre perspektywy polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej wynikające m.in.: z faktu wysokich cen surowców na Ukrainie oraz rosnących dochodów społeczeństwa sprawiają, iż polskie firmy są konkurencyjne. Szans działalności polskich firm na Ukrainie należy szukać w branży rolno – spożywczej, inwestycjach       w uprawę roślin, hodowlę zwierząt, dostawach maszyn rolniczych, dostawach technologii i know-how. Wystąpienie na Targach umożliwiło zapoznanie specjalistów z nowościami branżowymi oraz promocję tradycyjnych produktów spożywczych wysokiej jakości.
 
W ramach prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono ofertę firm z regionu:
1. Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A. z Grudziądza,
2. Gzella Sp. z o.o. z Osia,
3. Run Chłodnia z o. o. z Włocławka,
4. Polder Sp. z o.o. z Łysomic,
5. Torseed S.A. z Torunia,
6. Grupa Producentów Owoców i Warzyw “Agro Farmer” z Włocławka,
7. Owoce Warzywa Klimkiewicz Sp. z o.o. z Wtelna,
8. Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. z Balczewa k/Inowrocławia.

Prezentujące się firmy posiadające ogromny potencjał gospodarczy wyraziły chęć poznania ukraińskiego rynku. Odbyły szereg spotkań z potencjalnymi kontrahentami, nawiązały kontakty handlowe i rozpoznały możliwości eksportu na rynki wschodnie, szczególnie krajów spoza UE.
XVII Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego „PROD- EXPO” miały również znaczenie prestiżowe i służyły prezentacji regionu poprzez materiały promocyjne, ulotki, foldery, zdjęcia.

Wśród licznych gości odwiedzających nasze stoisko, najważniejszymi byli: Wiceminister Gospodarki pan Rafał Baniak, Radca – Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie pan Andrzej Grabowski, I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie pan Zbigniew Ekiert.

Województwo Kujawsko – Pomorskie reprezentował Radny Sejmiku Województwa - pan Jan Krzysztof Ardanowski. Województwo Kujawsko – Pomorskie, które ma umowę partnerską z Obwodem Żytomierskim gościło na stoisku przedstawicieli administracji tego obwodu - tamtejszego odpowiednika Urzędu Marszałkowskiego. Tematem rozmów była dotychczasowa współpraca, jak i kolejna misja gospodarcza służąca pobudzeniu i aktywizacji stosunków partnerskich.

Wszyscy wystawcy polskiego stoiska zostali zaproszeni na spotkanie do Ambasady RP w Kijowie, podczas którego odbyły się oficjalne wystąpienia przedstawicieli Ambasady, Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki.

Udział Województwa w Targach PROD EXPO został sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 
1. 2. 3.
4. 5.