KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2011 r.
W związku z zapisem § 1 uchwały nr 3/31/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, co następuje:
 
W związku z tym, że uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2011 nie przewiduje środków finansowych na stypendia studenckie, Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego nie będzie prowadził naboru wniosków w 2011 r.
w terminach:
  1. do 28 lutego;
  2. do 15 września.”

Do pobrania: