Certyfikat ISO dla Urzędu Marszałkowskiego
 Urząd Marszałkowski i dwadzieścia powiatów, gmin i miast z województwa, odebrało certyfikaty ISO. Dokumenty te są dowodem na to, że kujawsko-pomorska administracja świadczy usługi na wysokim, europejskim poziomie.
 
W ramach projektu system zarządzania według normy PN-EN-ISO 9001:2009 pomyślnie wdrożyło dwadzieścia jeden jednostek samorządu terytorialnego w województwie – lista tutaj .
PN:EN ISO 9001:2009 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji i dowód, że instytucja świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Norma ISO 14001, którą w ramach projektu wdrażały starostwa powiatowe w Brodnicy i Świeciu oraz urząd miasta i gminy w Łasinie, to norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Jej wdrożeniejest dowodem, że potrafi ona zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Wdrożenie norm ISO w administracji ma wpływ przede wszystkim na poprawę jej funkcjonowania, wzrost jakości świadczonych usług i efektywności pracy, oraz doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych urzędu. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odbiorą w piątek certyfikat ISO, przyznany nam po roku przygotowań i prac, zakończonych niezależnym audytem certyfikującym, przeprowadzonym w dniach 2,4 i 5 marca przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego.

Liderem projektu był Urząd Marszałkowski. Środki na sfinansowanie procedury związanej z wprowadzeniem standardów ISO pochodziły  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 
1.  2.  3.
4.  5.
26 marca 2010 r.
ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2010 r.