Konferencja kończąca realizację projektu
W dn.  26.03.2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „ Wdrożenie  i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego„. Udział  w niej wezmą radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie zarządu województwa, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego biorący udział w projekcie, zaproszeni goście. Wręczenia certyfikatów potwierdzających, że systemy zarządzania jakością urzędów spełniają wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, a w przypadku zintegrowanych systemów zarządzania -  norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 dokona prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Wojciech Szwoch. Polska Izba Handlu Zagranicznego przeprowadziła w dn. 2,4-5 marca audity certyfikujące we  wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, beneficjentach projektu. Pozytywne wyniki auditów były podstawą do nadania certyfikatów. Podczas konferencji przewidziany jest również wykład prezesa Quality Progress, firmy realizującej proces wdrożenia. Tematyka wykładu dotyczyć będzie procesów doskonalenia systemów zarządzania jakością. Wspomniana konferencja odbędzie się w Toruniu w Centrum Konferencyjno – Biurowym „Biznes Park” restauracja Piano.

Małgorzata Kasprzak, Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem – Systemu Zarządzania Jakością