Informacja
Szkolenia i prezentacje dokumentacji systemu zarządzania jakością dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
 W dniach 25-26.01.2010 r. odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego szkolenia i prezentacje dokumentacji systemu zarządzania jakością dla pracowników urzędu.

Były one prowadzone przez prezesa  firmy Quality Progress dr hab. Jacka Łuczaka oraz konsultantów  firmy – Macieja Koca i Marcina Homę. Quality Progress  od kilku miesięcy realizuje  proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim oraz u dwudziestu partnerów. Szkolenia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników z zakresu  zarządzania jakością, zapoznanie z wypracowanymi w Urzędzie Marszałkowskim rozwiązaniami  i były istotnym elementem realizacji projektu pt. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z województwa kujawsko – pomorskiego”.
 
1. 2. 3.
4.
 
Małgorzata Kasprzak, Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem – Systemu Zarządzania Jakością