KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2010 r.
W związku z zapisem § 1 uchwały nr 7/81/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, co następuje:
 
W 2010 r. uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLI/1003/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2010 nie przewiduje środków finansowych na stypendia studenckie. W związku z powyższym nie będzie prowadzony nabór wniosków w 2010 r. w terminach:
  1. do 28 lutego;
  2. do 15 września.
Do pobrania: