Zaproszenie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Lublin
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Elizówka

zapraszają na

XII Międzynarodową Konferencję Sadowniczą nt.:
„HANDEL OWOCAMI W POLSCE I AUSTRII, TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI”


która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 roku
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
przy ul. Akademickiej 15

Program konferencji

8.30 – Rejestracja uczestników, odbiór materiałów konferencyjnych. Kawa, herbata, ciastka
9.30 – Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Prof. dr hab. Marian WESOŁOWSKI
        - JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
9.45 – Przedstawienie celu konferencji - Prof. dr hab. Eberhard MAKOSZ
        - Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
10.00 – Ceny skupu, hurtowe i detaliczne wybranych gatunków owoców deserowych
          - mgr Grażyna STĘPKA, mgr Irena STROJEWSKA – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
10.30 – Kierunki sprzedaży owoców deserowych w Polsce
          - dr Grzegorz KLIMEK – Instytut Sadownictwa i kwiaciarstwa w Skierniewicach
          - dr Bożena NOSECKA - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
11.00 – Handel owocami w Austrii
          - dr L. STEINBAUER, dr K. TIMOSZEK – Graz, Austria
12.30 - Handel owocami w supermarketach
          - dr Janusz SUSZYNA – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sandomierz
          - Piotr ZAJKOWSKI – Bio Agris, Warszawa
13.00 – Przerwa obiadowa
14.00 – Handel owocami na rynkach hurtowych, teraz i w przyszłości
          - dr Ryszard NOWAK - Lubelski Rynek Hurtowy, Lublin
14.30 – Handel owocami w grupach producentów na przykładzie Zrzeszenia „STRYJNO-SAD”     
          - mgr Zbigniew CHOŁYK – Zrzeszenie „STRYJNO-SAD”, Lublin
15.00 - Handel owocami z Rosją
          - Krzysztof GONTARSKI – Firma INTER-TRADE, Konstancin-Jeziorna
15.30 – Sytuacja na europejskim rynku jabłek
        - Prof. dr hab. Eberhard MAKOSZ - Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
16.00 – Dyskusja i wnioski
17.00 – Zakończenie