Konferencja
Województwo Kujawsko-Pomorskie popierając ideę tworzenia grup producentów rolnych organizuje w dniu 23 listopada br. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia konferencje dla przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych w naszym regionie zajmujących się sprawami rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Biorący udział w konferencji moderatorzy przedstawią informację na temat aktualnych problemów związanych z tworzeniem grup i ich funkcjonowaniem oraz korzyści wynikające z organizowania się rolników w grupy.
 
Intencją konferencji jest popularyzowanie wśród samorządowców idei tworzenia grup producentów rolnych na obszarze ich działania. Wsparcie tej idei przez władze samorządowe w gminach i powiatach współpracujących w lokalnym środowisku z rolnikami może w znaczący sposób przyczynić się do lepszego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rolnictwa.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretariatu Regionalnego KSOW, wiodących w województwie grup producentów rolnych.
Natomiast w dniu 25 listopada br. o godz. 10.00 również w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku odbędzie się konferencja na temat aktualnych zmian w prawodawstwie krajowym dotyczącym funkcjonowania grup producentów na rynku owoców i warzyw, a w szczególności programów operacyjnych jakie mogą tworzyć grupy przekształcające się w uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Na konferencji zostaną zaprezentowane także najważniejsze informacje dotyczące celów, zakresu działania oraz możliwości współpracy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Konferencja ta ma stanowić forum wymiany doświadczeń grup w przekształcaniu wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw w uznane organizacje producentów oraz zapoznanie członków zarządów grup z bieżącymi zmianami i propozycjami zmian w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, popularnie zwanej „cztero-rynkową”, oraz wynikającymi z tego konsekwencjami w funkcjonowaniu grup i organizacji producentów.
Na obydwu konferencjach zostaną zaprezentowane także najważniejsze informacje dotyczące celów, zakresu działania oraz możliwości współpracy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W załączeniu do pobrania formularze zgłoszeniowe