Informacja
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą Nr 74/1261/09 z  dnia 8 października 2009 roku dokonał rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków  w przedmiocie udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2009 roku dla spółek wodnych