ZAKUP NOWOCZESNEGO KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO
 Na trasach województwa kujawsko-pomorskiego pojawiło się pięć nowoczesnych wagonów doczepnych z kabiną sterowniczą typu 401M(SA123) wyprodukowanych przez bydgoską firmę PESA.
Zakup został zrealizowany w ramach Projektu pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” w całości sfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania: 1.3. Koszt inwestycji, to 23 668 000,-  złotych.
Wagony doczepne z 78 miejscami siedzącymi, klimatyzacją, monitoringiem i ekologicznymi toaletami, przystosowane są do kursowania w połączeniu z eksploatowanymi na terenie województwa autobusami szynowymi typu 214M (SA106).

Wagony doczepne przeznaczone są do obsługi ruchu regionalnego i są obrysowo tożsame z autobusami szynowymi. Ich kursowanie w składach wraz z autobusami szynowymi pozwala na istotne zwiększenie pojemności pociągów, umożliwiając ich uruchomienie na trasach, na których z uwagi na ograniczoną pojemność autobusów szynowych, było to niemożliwe lub wiązało się z potrzebą łączenia w składy większej liczby autobusów szynowych. Zastosowaniu wagonów doczepnych z kabiną sterowniczą umożliwia uruchomienie pociągów bez potrzeby umieszczania autobusu szynowego (napędowego) na czole składu pociągu. Zwarty skład pociągu może w tym przypadku kursować na zasadzie push-pull - bez potrzeby jego rozłączania.

Pozwala to na znaczne oszczędności czasu w postoju pociągów na stacjach zwrotnych tj. stacjach,  na których wymagana jest zmiana kierunku jazdy pociągu.

Idea pociągów  push-pull od wielu lat jest z powodzeniem stosowana na terenie zarządów kolei europejskich. Dzięki zrealizowaniu zakupu 5 wagonów doczepnych z kabiną sterowniczą pierwsze w Polsce składy push-pull będą kursować na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wagony doczepne zostały przekazane operatorom kolejowym, zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem. Cztery w barwach PCC Arriva, piąty w barwach spółki PKP Przewozy Regionalne.