BiT City bliżej
 Trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji wchodzących w skład projektu szybkiej kolei metropolitalnej BiT City. Najbardziej zaawansowane ma na swoim koncie gmina Solec Kujawski, która lada chwila wystąpi o pozwolenie na budowę. Samorząd województwa, który jest pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia, w lipcu podpisze z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępną umowę dotyczącą jego finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Wspólnie  z samorządem województwa BiT City budować będą samorządy gminne Bydgoszczy, Torunia i Solca Kujawskiego oraz państwowe spółki kolejowe, PKP i PKP Polskie Linie Kolejowe. Wart 882 miliony złotych projekt zakłada nie tylko stworzenie warunków do szybkiego i wygodnego podróżowania między Bydgoszczą a Toruniem, ale także zintegrowanie transportu kolejowego i transportu szynowego w obu miastach w jeden zintegrowany system komunikacji publicznej. Dzięki konsekwentnemu lobbingowi samorządowych władz województwa udało się wywalczyć na ten cel środki zarządzanego na szczeblu rządowym unijnego PO Infrastruktura i Środowisko w kwocie 338 milionów złotych.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na segmenty. Za część związaną z budową szybkiego połączenia tramwajowego między Fordonem, a dworcem kolejowym Bydgoszcz Wschodnia oraz  zintegrowanej platformy przesiadkowej w rejonie dworca wschodniego odpowiada samorząd Bydgoszczy. Samorząd Torunia jest odpowiedzialny za inwestycję związaną z uruchomieniem własnego szybkiego połączenia tramwajowego, spółki kolejowe biorą na siebie przebudowę i modernizacje linii kolejowych, Urząd Marszałkowski zakup taboru, zaś gmina Solec Kujawsko budowę umożliwiającego bezkolizyjny przejazd tunelu pod torami przebiegającymi przez miasto. Tym, co spina projekt w jedną spójną całość, jest przygotowywany przez marszałkowską administrację zintegrowany program organizacyjny transportu publicznego aglomeracji Bydgoszcz-Toruń. Dokument będzie gotowy jeszcze w listopadzie.

- Najbardziej zaawansowane są przygotowania do soleckiej części przedsięwzięcia. Solczanie mają już projekt i decyzję środowiskową, obecnie trwają ostatnie uzgodnienia projektowe. We wrześniu władze gminy wystąpią o pozwolenie na budowę i rozpoczną przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Przetarg zostanie ogłoszony jesienią, zaś wiosną przyszłego roku specjaliści i ciężki sprzęt wejdą na plac budowy – informuje marszałek województwa Piotr Całbecki.  

Także nasza część projektu – zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych – została już w dużej mierze przygotowana. Przetarg ogłosimy w przyszłym roku.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


20 maja 2009 r.