Wdrażanie podstaw wsparcia Wspólnoty w województwie kujawsko-pomorskim - 2009 rok
Materiał został opracowany w oparciu o dostępne - ale niepełne - dane pochodzące z Instytucji Wdrażających i pośredniczących.

 

 Rok 2009

Stan na I kwartał 2009r.  


Stan na II kwartał 2009r.  
Stan na III kwartał 2009r.  
Stan na IV kwartał 2009r.