Raport z konsultacji społecznych Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w WKP do roku 2015