TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Stan prac nad ZIT wojewódzkim Drukuj
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego w okresie programowania 2014-2020 będą realizowane strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Kalendarium
 1. W lipcu 2013 r. odbyło się spotkanie Marszałka z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Prezydentem Miasta Torunia, na którym zaprezentowano pierwszą propozycję ze strony Samorządu Województwa dotyczącą zasad wdrażania ZIT-u, sposobu przygotowania Strategii ZIT, warunków organizacyjnych, obszarów tematycznych oraz poruszono kwestie związane z delimitacją.
  Propozycje przedstawione podczas spotkania przez samorząd województwa
 2. 3 października 2013 r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Starosty Bydgoskiego, Starosty Toruńskiego, Burmistrza Chełmży, Wójta Gminy Chełmża, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz Wójta Gminy Czernikowo wystosowano pismo z prośbą o opinię na temat wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego miast wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia (wariant I delimitacja przygotowania przez MRR, wariant – II – rozszerzenie o gminę Nakło nad Notecią, Miasto i Gminę Chełmża oraz Gminę Czernikowo).
 3. Wszyscy zainteresowani przychylili się do rozszerzonego wariantu. Jednocześnie Prezydent Torunia zaproponował rozważenie poszerzenia wariantu II o miasto i gminę Aleksandrów Kujawski oraz miasto Ciechocinek. Dodatkowo Prezydent Bydgoszczy i Prezydent Torunia zaznaczyli, iż akceptacja rozszerzenia obszaru ZIT wojewódzkiego jest uzależniona od zwiększenia alokacji na ten instrument.
 4. W listopadzie 2013 r. odbyło się spotkanie robocze, na którym przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego omówili wstępne założenia w zakresie typów projektów planowanych do realizacji w formule ZIT. Omówiono również kwestie porozumienia Związku ZIT, w tym struktury organizacyjnej oraz obsługi technicznej Związku.
  Prezentacja przedstawiona podczas spotkania
 5. W dniu 2 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Zarządu zostały przekazane informacje o opinii zainteresowanych stron w zakresie rozszerzenia obszaru ZIT wojewódzkiego. Marszałek Województwa zarekomendował obszar wskazany przez MRR. Zdecydowano również, iż należy zorganizować spotkanie Marszałka Województwa z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Prezydentem Miasta Torunia, w sprawie ZIT wojewódzkiego.
 6. Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. zainteresowane strony zostały poinformowane, iż Zarząd Województwa zdecydował o przyjęciu do dalszych prac bazowego wariantu delimitacji wg. prof. P. Śleszyńskiego - PAN.
 7. W związku z licznymi i powtarzającymi się wnioskami o poszerzenie obszaru ZIT wojewódzkiego, w grudniu ubiegłego roku Departament Planowania Regionalnego podjął prace nad pogłębioną analizą w zakresie delimitacji ZIT wojewódzkiego w odniesieniu do możliwości potencjalnego rozszerzenia tego obszaru. W pracach uwzględniono jako wyjściowe wnioski z badań prof. P. Śleszyńskiego (wykorzystane jako wytyczne MIiR), zleconą przez Urząd Marszałkowski niezależną ekspertyzę delimitacyjną obszarów funkcjonalnych dla W K-P, przygotowaną przez prof. T. Kaczmarka z Centrum Badań Metropolitalnych w Poznaniu, a także analizy własne Urzędu Marszałkowskiego.
 8. 2 stycznia 2014 r. Miasto Bydgoszcz jako lider projektu współfinansowanego z POPT podpisało umowę z firmą zewnętrzną na przygotowanie m.in. Strategii ZIT wojewódzkiego. Termin zakończenia prac nad Strategią – koniec kwietnia 2014 r.
 9. 3 stycznia 2014 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z władzami obu miast, na którym przekazano Prezydentom drugą wersję propozycji Samorządu Województwa w zakresie przygotowania i realizacji „ZIT wojewódzkiego”, tj.  analizę delimitacyjną opracowaną przez Departament Planowania Regionalnego wraz z innymi materiałami dotyczącymi propozycji działań na rzecz ZIT (m.in. harmonogram działań, struktura organizacyjna Związku ZIT).
  Propozycje przedstawione podczas spotkania przez samorząd województwa
 10. Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 29 stycznia 2014 r. podjęła uchwałę upoważniającą Prezydenta Bydgoszczy do podpisania porozumienia międzygminnego. Załącznikiem do przedmiotowej uchwały jest projekt porozumienia
 11. 7 lutego 2014 r. z inicjatywy Starosty Bydgoskiego i Starosty Toruńskiego odbyło się w Dąbrowie Chełmińskiej ze stronami zainteresowanymi współpracą w ramach „ZIT wojewódzkiego”. Pani Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało poproszona o przeprowadzenie mediacji w kwestii podpisania porozumienia.
  Prezentacja przedstawiona podczas spotkania
 12. 18 lutego 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącej Sejmiku Województwa zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z Prezydentem Bydgoszczy i Prezydentem Torunia w celu podjęcia rozmów na temat porozumienia dotyczącego funkcjonowania "ZIT wojewódzkiego" w naszym regionie.
 13. W dniu 21 lutego 2014 r. Marszałek Województwa wystosował do Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej pismo informujące o zaistniałej sytuacji braku porozumienia pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem i pozostałymi partnerami we sprawie „ZIT wojewódzkiego”. W przedmiotowym piśmie poruszone zostały również kwestie ponownej analizy powiązań funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich kujawsko-pomorskiego oraz propozycje ewentualnych zmian w wytycznych ministerialnych, dotyczących procesu koordynacji w zakresie funkcjonowania instrumentu ZIT.
  Pismo Marszałka Piotra Całbeckiego do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z 21 lutego 2014 r.
 14. W związku z brakiem porozumienia między Bydgoszczą i Toruniem oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, w dniu 27 lutego 2014 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym uczestniczyli samorządowcy zainteresowani współpracą w ramach instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim. W trakcie spotkania zostały przedstawione propozycje Zarządu Województwa, które mogłyby usprawnić proces wdrażania "ZIT wojewódzkiego" w naszym regionie.

  • Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
 15. 6 marca 2014 r. Marszałek Województwa wystosował kolejne pismo do Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej, z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii dwóch obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich, w których odrębnie byłyby realizowane przedsięwzięcia w formule ZIT oraz w kwestii nierównego podziału środków unijnych na poziomie krajowym dla Bydgoszczy i Torunia, w perspektywie finansowej 2007-2013.
  Pismo Marszałka Piotra Całbeckiego do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z 6 marca 2014 r. 
 16. 17 marca 2014 r. przedstawiciele samorządów: Miasta Bydgoszcz, Gminy Białe Błota, Gminy Dobrcz, Gminy Osielsko, Miasta i Gminy Solec Kujawski, Gminy Dąbrowa Chełmińska, Gminy Koronowo, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Szubin oraz Powiatu Bydgoskiego podpisali Deklarację przystąpienia do Związku ZIT wojewódzkiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 17. 21 marca 2014 r. zostało podpisane Stanowisko samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie udziału w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Dokument sygnowały: Gmina Miasta Toruń, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Łubianka, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Łysomice, Gmina Miasto Chełmża, Gmina Obrowo, Gmina Chełmża, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Unisław, Gmina Czernikowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Zławieś Wielka, Gmina Lubicz i Powiat Toruński.
 18. 27 marca 2014 r. odbyło się spotkanie z udziałem Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie porozumienia dla „ZIT wojewódzkiego”. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Marszałek Piotr Całbecki, Pani Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Pan Poseł Tomasz Lenz.
 19. 3 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Toruń w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego i upoważniła prezydenta do zawarcia stosownego porozumienia.
 20. 4 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 21. W dniu 8 kwietnia 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 22. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie
 23. 30.05.2014 – 13.06.2014 odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT przygotowanych przez Związek ZIT.
 24. 5 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie stanu prac nad Strategią ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędów Miast Bydgoszczy i Torunia oraz MIiR.
 25. 8 września 2014 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.
 26. 26 listopada 2014 r. w  Warszawie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podczas, którego została przekazana informacja dotycząca konieczności dostosowania partnerstw ZIT do pełnienia funkcji IP, w celu lepszego umocowania prawnego, rekomendując formułę Stowarzyszenia. Pracownicy MIiR przedstawili również na w/w spotkaniu schematy w zakresie minimalnego powierzenia zadań dla Związków ZIT. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również uwagi eksperta do Strategii ZIT.
 27. 16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym zapisy dot. wdrożenia instrumentu ZIT.
 28. 18-20 stycznia 2015 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty zorganizowane przez MIiR dla przedstawicieli Związków ZIT, Instytucji Zarządzających RPO, POIiŚ, POPW, POPT oraz ekspertów niezależnych, na których omówiono m.in. formy prawne Związku ZIT.

  Prezentacje przedstawione na warsztatach zorganizowanych przez  MIiR:
 29. 22 stycznia 2015 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie sygnatariuszy Związku ZIT, na którym została przedstawiona prezentacja dotycząca założeń RPO województwa kujawsko-pomorskiego, informacja dotycząca aktualizacji Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz propozycja harmonogramu współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO.

  Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
 30. 18 marca 2015 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
 31. 1 kwietnia 2015 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
 32. 13 maja 2015 r. odbyło się II posiedzenie Zarządu ZIT. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na posiedzeniu Zarząd ZIT podjął uchwałę opiniującą pozytywnie jednolitą treść nowego porozumienia na rzecz realizacji ZIT.
 33. 28 maja 2015 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu członkowie KS ZIT przyjęli uchwałę w sprawie treści porozumienia na rzecz realizacji ZIT.
 34. 11 czerwca 2015 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Członkowie Zarządu ZIT przyjęli m.in. projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
 35. 29 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Tekst jednolity Porozumienia
 36. 29 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020
  Porozumienie pomiędzy IZ a IP


 
 
 
 


Dzisiaj jest: poniedziałek, 17-05-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 133498081
Aktualnie jest 7 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007