TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Projekt RPO 2014-2020 Drukuj
 1 706 500 000 euro – tyle wynosi pula środków, zapisana w aktualnej wersji Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120. Blisko 80 procent tej sumy to środki przeznaczone na inwestycje, nieco ponad 20 procent przeznaczamy na projekty społeczne. Obecnie wiemy już, że nasz nowy RPO zamknie się jeszcze wyższą kwotą – będzie to 1 901 700 000 euro. 
 
- Idea podziału środków jest znana - podporządkowujemy go celom strategicznym wskazanym w strategii rozwoju województwa 2020+. Nasz nowy RPO będzie podstawowym instrumentem realizacji strategii, a strategicznymi wyznacznikami polityki rozwojowej są konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast oraz silna metropolia, służące budowie zasobnego, nowoczesnego społeczeństwa. Wierzę, że uda nam się te cele zrealizować – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Najwięcej pieniędzy – 356 milionów euro, 21 procent wszystkich środków – zamierzamy wydać na działania związane z ograniczaniem obszaru wykluczenia i ubóstwa. To wybór dokonany w oparciu o twarde kryterium konieczności, bo jesteśmy cały czas regionem o wysokim wskaźniku bezrobocia i niskich wskaźnikach dochodów gospodarstw domowych. Tylko nieco mniej – 339 milionów euro, 20 procent - trafi na inwestycje związane z budowaniem sprawnej infrastruktury transportowej. 14 procent puli pochłonie kompleksowe wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a 13 procent ograniczanie związanych z gospodarką szkodliwych emisji do środowiska.

W sensie formalnym K-P RPO będzie realizowany w podziale na piętnaście osi priorytetowych: 
 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw
 2. Cyfrowy region  
 3. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu  
 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie   
 5. Dostosowanie do zmian klimatu  
 6. Region przyjazny środowisku   
 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu   
 8. Aktywni na rynku pracy   
 9. Solidarne społeczeństwo
 10. Innowacyjna edukacja
 11. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
 12. Polityka terytorialna  
 13. Polityka terytorialna – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie
 14. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  
 15. Pomoc techniczna
Najzasobniejsza jest oś 7  - blisko 340 milionów euro (20 procent środków) – w której stawiamy na kluczowe dla województwa inwestycje modernizacyjne na głównych drogach, wskazane według klucza skomunikowania regionu z europejską siecią TEN-T, budowę obwodnic miast oraz odbudowę znaczenia transportu kolejowego i wodnego transportu śródlądowego.

W pulach osi które w całości poświęcamy rozwojowi społecznemu – ósmej, dziewiątej, dziesiątej i trzynastej – znajdą się pieniądze między innymi na instrumenty dotyczące wsparcia rynku pracy (finansowanie staży, szkoleń i studiów podyplomowych oraz subsydiowane zatrudnienie), promowanie samozatrudnienia i pracy na własny rachunek (w tym dotacje i niskooprocentowane pożyczki), rozwiązania służące łatwiejszemu godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (w tym rozbudowę systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi), usługi dotyczące inwestowania w kapitał ludzki dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie segmentu gospodarki społecznej, poprawę sieci usług społecznych na rzecz rodzin i rozwiązania służące poszerzaniu sfery kształcenia ustawicznego.

- Nasze RPO na lata 20014-2020 ma na celu integrację i łączenie zadań w obszarze inwestycji  z projektami społecznymi - szczególnie w projektach rewitalizacyjnych kujawsko-pomorskich miejscowości. W przypadku innowacji będziemy chcieli skupić się na tworzeniu powiązań nauki z biznesem i realizację takich projektów badawczych, które przyczynią się do podniesienia konkurencyjności naszych firm.  Szczególną uwagę chcemy zwrócić na poprawę jakości kształcenia w powiatach i gminach m.in. poprzez tworzenie centrów innowacyjnej edukacji.  Planujemy stworzenie systemu wsparcia dla kształcenia wyższego poprzez kierunki zamawiane i łączenie studentów z przyszłymi pracodawcami,  ale też dla wchodzenia młodych ludzi we własny biznes. Będziemy tworzyć inkubatory i obszary skierowane dla przemysłu, czyli parki technologiczne – dodaje marszałek Piotr Całbecki.
 
 • Projekt Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 tutaj (suplement tutaj).

Wartość naszego nowego RPO jest o 350 milionów wyższa niż pierwotnie zakładano i o ponad 430 milionów wyższa niż adekwatna pula na lata 2007-2013 (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pozostające w dyspozycji samorządu województwa pieniądze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Warto podkreślić, że między innymi dzięki sprawnemu inwestowaniu unijnej pomocy w poprzednim okresie programowania otrzymaliśmy dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro.

 • Więcej o dziedzinach i obszarach na które trafią środki z Unii Europejskiej tutaj. 
 • Budżet programu oraz źródła finansowania tutaj.
 • Beneficjenci nowego RPO tutaj. 

Czytaj też
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Na zdjęciach: spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych, Toruń, 20 listopada; fot. freepress.pl.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego   


20 listopada 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2013 r.
 
 
 
 


Dzisiaj jest: niedziela, 20-06-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 133758348
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007