Z myślą o zdrowiu psychicznym młodych ludzi
Konferencje popularno-naukowe oraz tysiące ulotek i plakatów rozesłanych do szkół - w naszym województwie ruszyła kampania społeczna „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - wspólna sprawa”. Patronat nad akcją objął marszałek województwa Piotr Całbecki.

Kampania rozpoczęła się w przypadającym w miniony piątek Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Jej celem jest uwrażliwienie rodziców i pedagogów na sygnały, które mogą świadczyć o problemach psychicznych, społecznych i osobowościowych młodych ludzi. Chodzi przede wszystkim o agresję, autoagresję, uzależnienia od środków psychoaktywnych bądź internetu, a także bulimię i anoreksję. Kampania powinna także pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat miejsc, w których należy szukać pomocy.

- Liczymy, że kampania wywoła nie tylko dyskusję w gronie pedagogów i  psychoterapeutów. Ważniejsze, by każdy z nas, jako rodzic, nauczył się lepiej rozumieć swoje dzieci  i ich  problemy. Osoby z problemami  psychicznymi  powinny doświadczać naszej szczególnej empatii i pomocy. Dlatego przesłanie kampanii - szukaj pomocy zanim będzie za późno - jest szczególnie cenne - mówił podczas otwierającej kampanię konferencji prasowej wicemarszałek województwa Maciej Eckardt.

Związane z kampanią wydarzenia zaplanowano na październik i listopad. Złożą się na nie między innymi konferencje popularno-naukowe, podczas których specjaliści będą dyskutować o przemocy szkolnej, agresji,  uzależnieniach, pracy z dzieckiem cierpiącym na zespół nadpobudliwości psychoruchowej, anoreksji i lękach związanych ze szkołą. Program konferencji podamy w najbliższych dniach.

Ulotki z adresami placówek psychologiczno-pedagogicznych trafią do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
Ulotka – tutaj .

Organizatorami kampanii są bydgoskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Urząd Marszałkowski i Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Biuro Prasowe

fot. Andrzej Goiński
9 października 2008 r.
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2008 r.