Jak radzić sobie ze szkolnym stresem?
Sposoby tworzenia i wdrażania programów radzenia sobie ze stresem w szkołach gimnazjalnych były tematem szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, które odbyło się w piątek (10 października br.) w Urzędzie Marszałkowskim. Spotkanie poprowadzili specjaliści z bydgoskiej Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wśród omawianych tematów znalazły się źródła i konsekwencje stresu, psychoedukacja, metody walki ze stresem oraz metody pomocy dotkniętym nim uczniom. Celem szkolenia było między innymi zwiększenie kompetencji pedagogów w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.
W szkoleniu wzięła udział kadra pedagogiczna ze szkół gimnazjalnych i placówek wychowawczych Torunia oraz powiatów aleksandrowskiego, radziejowskiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego i toruńskiego. Prelegentami byli profesor Bassam Aouil i prof. Paweł Izdebski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Jest to drugie szkolenia w ramach projektu, który został finansowany z budżetu województwa. Pierwsze szkolenie odbyło się we Włocławku w dniu 03.X.2008 r. a kolejne będzie w Bydgoszczy 23.X.2008 r.
 
1.