Przetarg rozstrzygnięty
 Dzisiaj zostały otwarte koperty z ofertami w dogrywce przetargu na świadczenie pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Bydgoszcz Główna – Unisław – Chełmża. Najtańsze oferty na obsługę tego połączenia do końca 2008 oraz w 2009 roku przedstawiła spółka PKP Przewozy Regionalne.

Samorząd województwa podpisał już trzyletnie umowy ramowe z przewoźnikami, którzy zakwalifikowali się do dogrywki, konsorcjum PCC Rail/Arriva oraz spółką PKP Przewozy Regionalne. Następnie, jak wymaga w takich przypadkach prawo zamówień publicznych, zaprosiliśmy obie firmy do dalszych negocjacji, w których obaj operatorzy zostali poproszeni o złożenie po dwóch nowych ofert – osobnej na pozostałe miesiące 2008 roku i osobnej na rok przyszły.

Koperty z dodatkowymi ofertami zostały otwarte dziś rano. Spółka PKP Przewozy Regionalne zaproponowała w swej ofercie aby kwota, jaką samorząd województwa kujawsko-pomorskiego będzie dopłacał do każdego kilometra przejechanego przez pociąg na tej trasie, wynosiła 10,59 złotych w roku 2008 oraz 10,73 złotych w 2009 roku. Proponowana przez tego operatora punktualność składów to 95 procent. Oferta przedstawiona przez PCC Rail/Arriva była tylko nieco droższa. Przewoźnik ten w ofertach na rok 2008 oraz 2009 zaproponował kwotę 11,77 złotych dopłaty przy punktualności składów wynoszącej 94,44 procent.

Decyzję o wyborze zwycięzcy przetargu podejmie wkrótce na posiedzeniu zarząd województwa. Umowa z operatorem przewozów pasażerskich będzie mogła być podpisana najwcześniej ósmego dnia po zakończeniu całej procedury. Wtedy też poznamy termin uruchomienia reaktywowanego połączenia.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


29 września 20078 r.