Realizacja Funduszu Wsparcia 2008. Dobra droga w gminie Koneck
Marszałek Piotr Całbecki dokonał uroczystego otwarcia zmodernizowanego odcinka drogi Święte – Żołdowo – Kajetanowo w gminie Koneck w powiecie aleksandrowskim. Inwestycja została w siedemdziesięciu procentach sfinansowana z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia.

  Gminna droga nr 160 422 Święte – Żołdowo – Kajetanowo ma 4,8 kilometra długości, łączy dwie drogi powiatowe w południowej części województwa i skraca dojazd do przyszłej autostrady A-1. Przebudowy i modernizacji wymaga cała trasa, ale ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy. W tym roku dzięki pieniądzom z Funduszu Wsparcia przebudowano 1 106 metrów drogi, kładąc między innymi nową bitumiczną nawierzchnię, co kosztowało 750 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy złotych wyniosło wsparcie samorządu województwa. Władze gminy deklarują, że w następnych latach przeprowadzą kolejne etapy inwestycji

  Działający od ubiegłego roku Fundusz Wsparcia, będący autorskim pomysłem obecnego zarządu województwa, jest pierwszym w kraju, innowacyjnym instrumentem wewnątrzregionalnej polityki spójności, na którego rozwiązaniach wzoruje się obecnie wiele samorządów wojewódzkich w całym kraju. Nasze rozwiązania zaadaptowało dla swoich potrzeb między innymi województwo dolnośląskie. W tym roku na 26 prorozwojowych przedsięwzięć,  realizowanych przez 25 gminnych samorządów w całym regionie, przeznaczyliśmy 10 milionów złotych. Prawie połowa tych środków zasiliła 12 projektów drogowych, w tym przebudowę otwartej dzisiaj gminnej drogi.

  Więcej na temat Funduszu Wsparcia, w tym lista tegorocznych beneficjentów, tutaj .

  Informacja na temat uruchamianego w tym roku Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej, którego koncepcję opracowano na podstawie rozwiązań naszego Funduszu Wsparcia, tutaj .

  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

1. 2.
Fot. freepress.pl 
  5 sierpnia 2008 r.   
  Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2008 r.